Middle School - series and parallel circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Middle School - series and parallel circuits
Mô tả Guided PHET inquiry tasks with a data style task at the end.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Year 9, circuits, electricity, physics
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Chris Straughan
Trường / Tổ chức Sunshine Coast Grammar school
Ngày đăng ký 22/10/2020
Ngày cập nhật 22/10/2020