Horizontal Release Projectile Relationships


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Horizontal Release Projectile Relationships
Mô tả This activity has students examine the relationships between horizontal velocity and range and between release height and range. Students should be familiar with making graphs from spreadsheets.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Range, horizontal release
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Amy Carpinelli
Trường / Tổ chức Washington Twp HS
Ngày đăng ký 18/10/2020
Ngày cập nhật 18/10/2020