Actividad Selección Natural


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Actividad Selección Natural
Mô tả Guided Lab
Chủ đề Khoa học về trái đất, Sinh học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Selección natural, natural selection
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên (HTML5), Chọn lọc tự nhiên


Tác giả Claire Colina
Email liên lạc clairestephy@gmail.com
Trường / Tổ chức Colegio La Concepción
Ngày đăng ký 13/10/2020
Ngày cập nhật 19/10/2020