Actividad Selección Natural


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Actividad Selección Natural
Mô tả Guided Lab
Chủ đề Khoa học về trái đất, Sinh học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Selección natural, natural selection
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên (HTML5), Chọn lọc tự nhiên


Tác giả Claire Colina
Trường / Tổ chức Colegio La Concepción
Ngày đăng ký 13/10/2020
Ngày cập nhật 19/10/2020