Video: Self-paced learning - Moving Man Simulation (Motion Graphs)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Video: Self-paced learning - Moving Man Simulation (Motion Graphs)
Mô tả Ask the students to follow the instruction on the worksheet and then check the answers by watching the video below. YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=G6vo55kMa0E&ab_channel=LouisWong
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, direction, displacement, experiment, motion graph, moving man, simulation, vector, velocity, video, worksheet, youtube
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Louis Wong
Trường / Tổ chức Po Leung Kuk Choi Kai Yau School
Ngày đăng ký 15/09/2020
Ngày cập nhật 07/10/2020