Sound Waves


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Sound Waves
Mô tả Guided inquiry for middle school students. Introduces the terms amplitude, frequency, wavelength and period.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, sound, waves
Mô phỏng Sóng (HTML5)


Tác giả Chris Straughan
Trường / Tổ chức Sunshine Coast Grammar School
Ngày đăng ký 30/07/2020
Ngày cập nhật 30/07/2020