Understanding Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Understanding Circuits
Mô tả The lab is designed to give students additional practice working with parallel-series circuits. The lab finds the students solving a intermediate parallel-series circuit. The students next develop a better understanding of circuits by ranking the brightness of identical lightbulbs.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Current, Ohm's Law, Voltage, circuits, parallel, resistance, series
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả David Wirth
Trường / Tổ chức Millennium High School Science Department
Ngày đăng ký 06/07/2020
Ngày cập nhật 06/07/2020