JUGANDO CON MUELLES


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề JUGANDO CON MUELLES
Mô tả Esta es una actividad para comprender el tema de fuerzas y su medida. Hay que hacer una investigación para intentar deducir y comprender qué está pasando y porqué. También hay que usar la ley de Hooke para hacer medidas de fuerzas y masas.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Hooke, fuerza, masas, muelles, peso, resortes
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5), Con lắc lò xo: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Laureano Costarrosa
Email liên lạc laurecostarrosa@gmail.com
Trường / Tổ chức IES Medina Azahara (Córdoba, España)
Ngày đăng ký 24/06/2020
Ngày cập nhật 24/06/2020