I, V and R in circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề I, V and R in circuits
Mô tả The current and voltage in simple, series and parallel circuits are analyzed.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá series and parallel circuits, simple
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Suchitra CHEPIN
Trường / Tổ chức CSUSM
Ngày đăng ký 03/06/2020
Ngày cập nhật 03/06/2020