Actividade experimental: Resistência eléctrica e lei de Ohm


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Actividade experimental: Resistência eléctrica e lei de Ohm
Mô tả Atividade laboratorial com base numa simulação em que se pode demonstrar a lei de ohm.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Chứng minh, Guided Activity
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá Lei de Ohm, Resistência elétrica, condutores, corrente, tensão
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC)


Tác giả Carlos Saraiva and Albino Rafael Pinto
Trường / Tổ chức Agrupamento de Escolas de Trancoso, Portugal
Ngày đăng ký 26/05/2020
Ngày cập nhật 11/12/2020