Ohm's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ohm's Law
Mô tả Students will collect data from a circuit to graph Voltage vs. Current. The "math model" or equation for the graph is Ohm's Law.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá current, graph, resistance, slope, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả Kristy Jernigan, Judith Stucky, Melanie Essink
Trường / Tổ chức Westside Community School
Ngày đăng ký 19/04/2020
Ngày cập nhật 19/04/2020