Batterijen in serie en parallel


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Batterijen in serie en parallel
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá klas 2, nask
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Tamas Batenburg
Trường / Tổ chức Maurick College Vught
Ngày đăng ký 15/04/2020
Ngày cập nhật 15/04/2020