pH Scale Basics Remote Lab1 Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề pH Scale Basics Remote Lab1
Mô tả This lab provides guided inquiry for a student working independently at home. Learning Goals: Students will be able to: Determine if a solution is acidic or basic using pH. Relate liquid color to pH. Predict if dilution and volume will increase, decrease or not change the pH Organize a list of liquids in terms of acid or base strength in relative order with supporting evidence.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Câu hỏi trắc nghiệm, Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acid, base, ph, remote
Mô phỏng Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 11/04/2020
Ngày cập nhật 11/04/2020