Circuitos en serie 2


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuitos en serie 2
Mô tả Montar un circuito en serie sencillo para medir con el amperímetro y el voltímetro y comprobar la Ley de Ohm.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá amperímetro, circuitos, serie, voltímetro
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Fernando Jiménez
Trường / Tổ chức IES María de Molina de Madrid
Ngày đăng ký 28/03/2020
Ngày cập nhật 03/12/2022