Introduction to oscillations and SHM


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to oscillations and SHM
Mô tả Activity to introduce oscillations and simple harmonic motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá SHM, oscillations
Mô phỏng Con lắc lò xo: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Claudia Monesi
Trường / Tổ chức st stephen's school
Ngày đăng ký 25/03/2020
Ngày cập nhật 25/03/2020