Soma de Vetores


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Soma de Vetores
Mô tả Esta atividade tem por finalidade construir a noção de vetores , a soma pelos métodos poligonal e paralelogramo
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Vetores, método Paralelogramo, método Poligonal
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả Juciane1 Matrtins
Trường / Tổ chức Escola Estadual Dr. Ernane Vilela Lima
Ngày đăng ký 01/03/2020
Ngày cập nhật 01/03/2020