Flujo de Fluidos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Flujo de Fluidos
Mô tả Actividad que sirve para entender la relación que existe entre la velocidad y presión de un fluido con el área de una tubería. Además comprobar la ecuación de continuidad.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Bernoulli, Fluido, Flujo, Hidrodinámica, Presión, Velocidad
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả Angel Farit Pereyra Arguelles
Email liên lạc pereyra.angelf@gmail.com
Trường / Tổ chức UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
Ngày đăng ký 15/12/2019
Ngày cập nhật 15/12/2019