Rutherford Goil Foil vs. Other Metals


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Rutherford Goil Foil vs. Other Metals
Mô tả Guided discovery of alpha particle deflection in gold foil vs. alpha particles. Activity focuses on Rutherford's experiment only and does not include Thomson model.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá alpha particle, foil, gold, rutherford
Mô phỏng Tán xạ Rutherford (HTML5)


Tác giả Marisa Scoville
Email liên lạc marisa_scoville@caryacademy.org
Trường / Tổ chức Cary Academy
Ngày đăng ký 30/10/2019
Ngày cập nhật 30/10/2019