Geometria Molecular


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Geometria Molecular
Mô tả Atividade desenvolvida com intuito de facilitar a aprendizagem dos alunos acerca do assunto de geometria molecular e eletrônica, ela deve ser feita com auxílio do professor em um laboratório de informática.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Geometria molecular, geometria eletrônica e OA
Mô phỏng Hình dạng phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Virna Pereira de Araújo e Ana Karine Portela Vasconcelos
Email liên lạc vi.pereira.araujo@gmail.com
Trường / Tổ chức PGECM - IFCE
Ngày đăng ký 14/10/2019
Ngày cập nhật 15/10/2019