Brincando com o equilíbrio


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Brincando com o equilíbrio
Mô tả Atividade elaborada para aulas de física, contextualizando o que foi aprendido sobre equilíbrio estático.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Chứng minh, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Equilíbrio, Estático, Força, Repouso
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Rômulo Anderson
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 19/09/2019
Ngày cập nhật 19/09/2019