Bank Shots Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bank Shots
Mô tả Either in pairs or individually students use the pool table sim to discover equivalent ratios.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá ratios; proportion
Mô phỏng Sân chơi tỷ lệ (HTML5)


Tác giả Daniel Greenberg
Email liên lạc daniel.greenberg@bvsd.org
Trường / Tổ chức BVSD
Ngày đăng ký 04/08/2019
Ngày cập nhật 04/08/2019