Parabolas on the Move! Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Parabolas on the Move!
Mô tả Describe and predict how changing the coefficients of a quadratic function changes the graph of the function. Identify specific geometric transformations on the coordinate plane (reflection, translation, dilation)
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quadratic functions, coefficients, standard form, transformations
Mô phỏng Đồ thị hàm bậc 2 (HTML5)


Tác giả Lauren Rider, Alayna Vuylsteke
Email liên lạc rider_lauren@svvsd.org, alayna.vuylsteke@bvsd.org
Trường / Tổ chức Altona Middle School, Boulder High School
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019