Guía de trabajo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Guía de trabajo
Mô tả En la guía de trabajo, los estudiantes identificaran los elementos químicos que conforman el agua, la sal y el azúcar.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ K-5
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá agua., azúcar, sal, solución
Mô phỏng Dung dịch muối và đường


Tác giả uganda Mercado
Email liên lạc yanessa1519@gmail.com
Trường / Tổ chức universidad de Córdoba
Ngày đăng ký 18/05/2019
Ngày cập nhật 18/05/2019