electricidad estática


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề electricidad estática
Mô tả Es una guía sencilla para aplicar el simulador globos y electricidad estática con niños de grado 5to de primaria.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá atracción, carga eléctrica, energia estática, repulsion, transferencia
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5)


Tác giả Elizabeth Cantero
Trường / Tổ chức Universidad de Córdoba
Ngày đăng ký 13/05/2019
Ngày cập nhật 13/05/2019