LEY DE FARADAY


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề LEY DE FARADAY
Mô tả Similar a la guía de INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA solo que aquí se incluyeron preguntas de indagación sugeridas por Phet y que se adaptan a la secuencia de aprendizaje.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá LEY DE FARADAY
Mô phỏng Định luật Faraday (HTML5)


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Email liên lạc fcocruz@hotmail.com
Trường / Tổ chức SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 03/05/2019
Ngày cập nhật 03/05/2019