Practica de Movimiento rectilíneo unforme- MRUV


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Practica de Movimiento rectilíneo unforme- MRUV
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn, Đại học
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish (Peru)
Từ khoá Cinematica., MRU, MRUV, walter manuel Trujillo Yaipén
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả walter Manuel Trujillo Yaipen
Email liên lạc thecesar5_x@hotmail.com
Trường / Tổ chức Rosa Maria Checa
Ngày đăng ký 27/04/2019
Ngày cập nhật 27/04/2019