Densidad, actividad con la simulación Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Densidad, actividad con la simulación
Mô tả Serie de actividades para el tema de Densidad. Los objetivos de aprendizaje son: 1) Clasificar materiales en base a sus propiedades físicas, incluyendo se densidad relativa (si se hunde o flota) 2) Ser capaz de clasificar de manera creciente (o decreciente) la densidad relativa de los objetos después de observar su comportamiento flotante. 3) Determinar la densidad de un objeto mediante mediciones
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá densidad, density
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Perkins, y Denison (Traducción Marta Espina y Diana López)
Email liên lạc diana.lopeztavares@colorado.edu
Trường / Tổ chức Uplift Education in Dallas
Ngày đăng ký 03/12/2018
Ngày cập nhật 15/08/2020