Gene Expression Inquiry activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gene Expression Inquiry activity
Mô tả Students explore the process of DNA Transcription and Translation through enzyme functions
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Gene Expression, enzymes
Mô phỏng Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5), Cấu trúc gene : Những điều cơ bản


Tác giả Elizabeth Hobbs
Email liên lạc elizabeth.hobbs02@gmail.com
Trường / Tổ chức Washington High School, MO
Ngày đăng ký 12/11/2018
Ngày cập nhật 12/11/2018