Energía Potencial Elástica.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energía Potencial Elástica.
Mô tả Laboratorio virtual sobre Energía Potencial Elástica y Ley de Hooke.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Elástica, Energía, Potencial
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả Mario Platero
Trường / Tổ chức Universidad Politécnica de El Salvador
Ngày đăng ký 07/11/2018
Ngày cập nhật 07/11/2018