Ohm´i seadus


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ohm´i seadus
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Estonian
Từ khoá Ohm, Ohm´i seadus, Takistus
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Siim Tõkke
Trường / Tổ chức Vanalinna Hariduskolleegium
Ngày đăng ký 23/10/2018
Ngày cập nhật 23/10/2018