Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Termodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET
Mô tả Atividades sobre Termodinâmica utilizando os OA's do PhET
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Khác, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Gases, Temperatura, Termodinâmica, Volume
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5), Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 23/10/2018
Ngày cập nhật 23/10/2018