Conservation of Energy Exploration with Skatepark Physics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Energy Exploration with Skatepark Physics
Mô tả A simple worksheet on conservation of mechanical energy for an introductory high school physics class.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy conservation, friction, gravitational potential energy, kinetic energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Linda Ryan
Trường / Tổ chức Louise Arbour Secondary School
Ngày đăng ký 17/10/2018
Ngày cập nhật 17/10/2018