Velocidade do Pulso de Onda no "Wave on a String (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Velocidade do Pulso de Onda no "Wave on a String (HTML5)"
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá amplitude, frequência, ondas, velocidade
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 09/10/2018
Ngày cập nhật 09/10/2018