Miopia e Hipermetropia (Lentes) no "Bending Light"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Miopia e Hipermetropia (Lentes) no "Bending Light"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo as deficiências da visão (Miopia e Hipermetropia) utilizando o Objeto de Aprendizagem "Bending Light"
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ Khác, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Óptica, Hipermetropia, Lentes, Miopia
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 04/10/2018
Ngày cập nhật 04/10/2018