Projectile Motion - developing understanding.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion - developing understanding.
Mô tả Conceptual introduction to 2-D projectile motion, starting with horizontally-fired projectiles using the sim "Projectile Motion". Assumes a knowledge of vectors and vector components, and of the kinematic equations of motion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, algebra-based, gravity, kinematics, motion, physics, projectile
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Dan Hanson
Email liên lạc dhanson@shelton.org
Trường / Tổ chức Shelton School
Ngày đăng ký 02/10/2018
Ngày cập nhật 02/10/2018