Practica Tiro Parabolico (traduccion)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Practica Tiro Parabolico (traduccion)
Mô tả Traducción de la Practica de Tiro Parabólico
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Mexico)
Từ khoá Fisica, Tiro Parabolico
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả Gerardo Sarmiento
Trường / Tổ chức CETis 63
Ngày đăng ký 28/09/2018
Ngày cập nhật 09/10/2018