Estudo do pH


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Estudo do pH
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Discussion Prompts, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá pH. Ácidos. Indicadores
Mô phỏng Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Felipe Alves Silveira
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 26/09/2018
Ngày cập nhật 26/09/2018