Estudo do pH


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Estudo do pH
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab, Phát biểu thảo luận
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá pH. Ácidos. Indicadores
Mô phỏng Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Felipe Alves Silveira
Email liên lạc felipesilveiraquimica@gmail.com
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 26/09/2018
Ngày cập nhật 26/09/2018