Pressão Hidrostática (Conceitos) no "Under Pressure (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Pressão Hidrostática (Conceitos) no "Under Pressure (HTML5)"
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ Khác, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Brazilian Portuguese
Từ khoá densidade, gravidade, pressão hidrostática, volume
Mô phỏng Áp suất (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 26/09/2018
Ngày cập nhật 26/09/2018