Capacitores no OA "Capacitores Lab: Basics (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Capacitores no OA "Capacitores Lab: Basics (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo capacitores utilizando o OA "Capacitores Lab: Basics (HTML5)"
Chủ đề Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ Khác, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Capacitor, amperagem, eletricidade, voltagem
Mô phỏng Tụ điện: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 25/09/2018
Ngày cập nhật 25/09/2018