Logaritmo e Função Logaritmo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Logaritmo e Função Logaritmo
Mô tả Utilizamos o objeto pH Scale como motivador para o ensino da noção de logaritmo e introdução a Função Logaritmo.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Ácido-Base, Função Logaritmos, Logaritmo, pH
Mô phỏng Thang đo pH (HTML5)


Tác giả Wedson Francelino Ribeiro Noronha, Francisco Régis Vieira Alves
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 24/09/2018
Ngày cập nhật 08/10/2018