Centro de Massa no "Balancing Act (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Centro de Massa no "Balancing Act (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo Centro de Massa e Equilíbrio de corpos utilizando o OA "Balancing Act (HTML5)"
Chủ đề Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ Khác, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Centro de Massa, Força, Peso
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 18/09/2018
Ngày cập nhật 18/09/2018