Momento Linear no "Collision Lab"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Momento Linear no "Collision Lab"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo Momento Linear utilizando o OA "Collision Lab".
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá massa, momento linear, momentum, quantidade de movimento, velocidade
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 17/09/2018
Ngày cập nhật 17/09/2018