Estados da Matéria no "States of Matter: Basics (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Estados da Matéria no "States of Matter: Basics (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividades envolvendo alguns conceitos de termologia e estados da matéria.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá calor, ebulição, fusão, matéria, temperatura
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 11/09/2018
Ngày cập nhật 11/09/2018