Massa e Peso no "Masses & Springs"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Massa e Peso no "Masses & Springs"
Mô tả Plano de aula e Atividades envolvendo conceitos de massa e peso utilizando o OA "Masses & Springs".
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ Khác, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá gravidade, massa, mola, peso
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 11/09/2018
Ngày cập nhật 11/09/2018