Lei de Hooke e Força Elástica no "Hooke's Law (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lei de Hooke e Força Elástica no "Hooke's Law (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividade sobre a Lei de Hooke utilizando o OA "Hooke's Law (HTML5)".
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Khác
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Força, Lei de Hooke, constante da mola
Mô phỏng Định luật Hooke (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 04/09/2018
Ngày cập nhật 04/09/2018