Refração da Luz no "Bending Light (HTML5)"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Refração da Luz no "Bending Light (HTML5)"
Mô tả Plano de aula e atividade sobre refração da luz e Lei de Snell: utilizando o OA "Bending Light (HTML5)"
Chủ đề Khoa học về trái đất, Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ Khác, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Lei de Snell, intensidade, reflexão da luz, refração da luz
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Email liên lạc arturecoba@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 04/09/2018
Ngày cập nhật 04/09/2018