Geometria Molecular


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Geometria Molecular
Mô tả Atividade para o professor trabalhar o conteúdo de Geometria Molecular.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Geometria molecular; Polaridade de molécula
Mô phỏng Hình dạng phân tử (HTML5)


Tác giả Eduardo da Silva Firmino e Caroline de Goes Sampaio
Trường / Tổ chức PGECM - IFCE Campus Fortaleza
Ngày đăng ký 01/09/2018
Ngày cập nhật 01/09/2018