What is Equality Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề What is Equality
Mô tả This activity leads students through an exploration of the concept of equality. The exploration uses progressively formal representations for this algebraic concept.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebraic Reasoning, Equality, Negative, Positive, Progressive Formalization
Mô phỏng Đẳng thức (HTML5)


Tác giả David Wood
Email liên lạc dwwood3@gmail.com
Trường / Tổ chức Centaurus High School - Boulder Valley School District
Ngày đăng ký 20/08/2018
Ngày cập nhật 20/08/2018