Introduction to Inequalities Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Introduction to Inequalities
Mô tả Students will be able to 1. Read inequalities from left to right. 2. Write inequalities given a phrase with the variable always being written on the left side. 3. Graph one variable inequalities on a number line. 4. Identify whether or not a value is a solution of a one-variable inequality.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá equations, inequalities
Mô phỏng Phương trình (HTML5)


Tác giả Marleene Buttice
Email liên lạc marleene.buttice@bvsd.org
Trường / Tổ chức Peak to Peak Charter School
Ngày đăng ký 25/07/2018
Ngày cập nhật 25/07/2018