Greenhouse Effect Guided Worksheet (traducción al español)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Greenhouse Effect Guided Worksheet (traducción al español)
Mô tả Versión al español de guía creada por Christine Russo.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Efecto invernadero
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Ana W. Santiago Figueroa
Trường / Tổ chức MaestroTeacher
Ngày đăng ký 29/05/2018
Ngày cập nhật 29/05/2018