VISIONE DEI COLORI


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề VISIONE DEI COLORI
Mô tả Una proposta per l'attività di laboratorio per studiare la composizione dei colori e la visione del colori.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá RGB, cervello, colori, filtro, lampada, occhi, visione
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5)


Tác giả Natasha Samousenko
Email liên lạc natasha.s@virgilio.it
Trường / Tổ chức Technical School
Ngày đăng ký 04/05/2018
Ngày cập nhật 04/05/2018