VISIONE DEI COLORI


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề VISIONE DEI COLORI
Mô tả Una proposta per l'attività di laboratorio per studiare la composizione dei colori e la visione del colori.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá RGB, cervello, colori, filtro, lampada, occhi, visione
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5)


Tác giả Natasha Samousenko
Trường / Tổ chức Technical School
Ngày đăng ký 04/05/2018
Ngày cập nhật 04/05/2018